Printning

Ansvarshavende for indhold:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 2723 609-0
nfhnsl-lctrcd

Virksomheden er et begrænset kommercielt partnerskab, Siegen Byret, Handelsregister, Afdl. A nr. 6873.
Den personligt ansvarlige aktionær er Hensel Verwaltungs-GmbH, Siegen Byret, Handelsregister, Afdl. B nr. 6140.
Direktører: P. C. Hensel (Bestyrelsesformand), F. Dubberke, M. Lehr
Momsregistreringsnr.: DE126183638


Ophavsret og andre særlige beskyttelsesrettigheder

Indholdet på disse internetsider er ophavsretligt beskyttet. En kopi af oplysningerne på internetsiderne kan kun gemmes på én computer til ikke-kommerciel og intern brug. Grafik, tekster, logoer, billeder osv. må kun downloades, gengives, kopieres, ændres, offentliggøres, sendes, overføres eller bruges i enhver anden form efter skriftlig godkendelse fra Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Produkt- og virksomhedsnavne kan være registrerede varemærker eller mærkenavne. Uautoriseret brug kan resultere i krav om erstatning og afståelsesret.

Ansvar

Gustav Hensel GmbH & Co. KG er ikke ansvarlig for skader, især direkte skader eller følgeskader, tab af data, tab af fortjeneste, system- eller produktionsfejl som følge af brugen af disse internetsider eller download af data. Hvis skade ved brug af internetsiderne eller download af data er forårsaget af ondsindet forsæt eller grov uagtsomhed, gælder ansvarsfraskrivelsen ikke. Det juridiske forhold, der er oprettet mellem dig og Gustav Hensel GmbH & Co. KG ved brug af internetsiderne, er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. I tilfælde af juridiske tvister med fuldt kvalificerede handlende som følge af brugen af disse internetsider er værnetinget det, som Gustav Hensel GmbH & Co. KG hjemsted i Lennestadt henhører under.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information