Certifications
Certifications

Certificeringer i henhold til DIN EN ISO 9001, 14001 og 50001

Certifications
Certifications

Det tyske Management System Certification Society (DMSZ) har udført certificeringer af koncernens driftsenheder på alle Hensels placeringer i Tyskland.

Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, energiledelsessystemet i henhold til ISO 50001 og miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001 blev for første gang certificeret på samme tid. Revisorerne kunne godkende alle anlæg efter en vellykket undersøgelse.

Miljø- og energistyring

Gustav Hensel GmbH & Co. KG er en progressiv, dynamisk og fremtidsorienteret virksomhed, med det formål at producere produkter af høj kvalitet med korte leveringstider til vores kunders tilfredshed, samtidig med at bevare ressourcer og forurene miljøet mindst muligt.

I vores virksomhed er miljøbeskyttelse en vigtig del og grundlaget for en solid virksomhedspolitik. Derfor er overholdelse af lovgivning og bestemmelser en naturlig del af virksomhedsdriften hos Hensel. Derudover stræber vi efter en løbende forbedring af miljøpræstationerne.
Vi betragter det som vores forpligtigelse at vurdere de potentielle virkninger af vores operationer på miljøet, såsom spildevand, støj, affald emissioner og energi, og at undgå eller minimere dem i henhold til de tekniske og økonomiske begrænsninger.

Vi yder derfor et væsentligt bidrag til at bevare miljøet ved at bruge ressourcer sparsomt på alle koncernens anlæg i Tyskland.
Vi yder derfor et væsentligt bidrag til bevarelse af miljøet ved at bruge ressourcer sparsomt på alle koncernens anlæg i Tyskland.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information