Certifications
Certifications

Certificering in overeenstemming met DIN EN ISO 9001, 14001 en 50001

Certifications
Certifications

Het Duitse Management Systeem Certificatie Compagnie (DMSZ) heeft de certificeringen uitgevoerd op alle locaties van de Hensel Groep in Duitsland.

Zowel het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, het energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 en het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 werden in één audit gecertificeerd. De auditors konden voor alle faciliteiten een geslaagd onderzoek verifiëren.

Milieu en energiebeheer

Gustav Hensel GmbH & Co. KG is een vooruitstrevend, dynamisch en toekomstgericht bedrijf met als doel: tevredenheid van onze klanten. Dit doen wij door kwalitatief hoogwaardige producten te leveren, kennis toe te voegen en duurzaam om te gaan met het milieu.

In ons bedrijf is het milieu een belangrijk onderdeel en de basis voor een duurzaam bedrijfsbeleid. Naleving van wetten en eisen is daarom voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast streven we naar continue verbetering van de milieuprestaties.

We beschouwen het als onze verplichting om de mogelijke effecten van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. Door de processen continue te monitoren en beter om te gaan met afvalwater, geluidsoverlast, emissie en energie levert Hensel een substantiële bijdrage aan het behoud van het milieu.

We maken gebruik van cookies

Om onze website optimaal voor u te ontwerpen en continu te verbeteren, maken wij gebruik van cookies en externe componenten. U kunt kiezen welke diensten u wilt toestaan. Verdere informatie is beschikbaar in ons privacybeleid