ENYCASE Kabelabzweigkasten ATEX

FLEKSIBEL, ROBUST OG SIKKER!

KRAVENE KAN ENDRES FORTLØPENDE. LØSNINGEN: FLEKSIBLE PRODUKTER TIL BYGGEPLASSEN.

Det sier seg selv at dette utstyret må ha de nødvendige kvalitative egenskapene for Ex-områder. Samtidig bør de også være fleksible i bruk og kunne tilpasses de mangfoldige utfordringene på byggeplassen.

Med moderne klemmeteknologi og fleksibel kabelinnføring kan mange krav på stedet enkelt oppfylles med bare noen få produktvarianter.

UTSTYRSVALG FOR EX-OMRÅDER: Hvilke krav må koblingsboksene tilfredsstille?

Funksjon og
 sikkerhet

Flexible Kabeleinführung

Utstyr i potensielt eksplosjonsfarlige områder skal utformes og betjenes på en slik måte at det ikke er fare for antennelse under driftsforholdene, som for eksempel:

 • Unngå elektrostatisk ladning
 • Begrens overflatetemperaturer
 • Beskyttelse mot inntrengning av brennbart og/ eller strømførende støv

Fleksibilitet på byggeplassen

Flexible Kabeleinführung

Ting blir som regel annerledes – fleksibilitet kreves på byggeplassen. For eksempel i følgende tilfeller:

 • Det kreves flere kabelinnføringer inn i skapet. De forhåndsmonterte skrueforbindelsene er ikke tilstrekkelige.
 • Flere kabler må føres inn og kobles til per pol enn planlagt - det er ikke nok plass på klemmen.

EX-OMRÅDER

Flexible Kabeleinführung

I Ex-områder må det tas hensyn til driftsforholdene, reelle krav og utstyrspåvirkninger.

Omtrent 80 % av alle elektriske anlegg i Ex-områder finnes i sone 2 eller 22.

NYE KOBLINGSBOKSER OG SKRUEFORBINDELSER FOR EX-SONENE 2 OG 22

System egenskaper

 • Ex-kjennetegn for eksplosive gassatmosfærer: II 3G Exec IIC T6 Gc
 • Ex-kjennetegn for eksplosive støvatmosfærer: II 3D Extc IIIC T85 Dc
 • Med boremerker på skapveggene for fleksibel plasseringav kabelinnføringene+ Beskyttelsesgrad IP 66, Ex påbyggingsnipler tilgjengeligsom tilbehør
 • Egnet til områder med høy mekanisk risiko+ Lukkes hurtig med kvartalomdreining – lukkestillingsynlig
 • Med hevet avgreningsklemme eller serieklemmer
 • Ulike ledningsdiametre og ledertyper
 • Klemmer med kabelvern også for fleksible ledere uten ledningsendehylse
 • Ulike klemmeposisjoner
 • Materiale: Polykarbonat
 • Brannmotstand: Glødetrådprøving iht. IEC 60695-2-11: 750 °C, flammehemmende, selvslukkende
 • Farge: svart, liknende RAL 9011

med mange fordeler for elektrikeren

Flexible Kabeleinführung
Fleksibel 
kabelinnføring

kan enkelt tilpasses nye installasjonssituasjoner på stedet

 • Glatte vegger kan for kabelinnføringerbores individuelt.
 • Boremerker for enkel plasseringav boret.
 • Alt etter boksstørrelse, kan detproduseres maksimalt 7 til 10kabelinnføringer.
Flexible Klemmtechnik

Fleksibel klemmeteknologi

gir god plass til kabling

 • Moderne klemmeteknologi med 2klempunkter per pol kombinererogså forskjellige ledertverrsnitt ogledertyper i en pol.
 • Hevet klemme for mer ledningsplassselv med maksimal lederutrustning
 • Variabel plassering av klemmeni skapet som passer til kabelinnføringensposisjon.
 • Integrert ledningsbeskyttelse ogbeskyttelse mot selvløsning.
Flexible Kabeleinführung

Enkel 
installasjon

med pluggbare eksterne braketter

 • Utvendige lasker alltid på plass.
 • Enkel merking som følge av optimaltilgjengelighet
 • Slisset hull for perfekt montering

PRODUKTOVERSIKT KOBLINGSBOKSER - Riktig boks til ethvert bruksområde

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information