Certifications
Certifications

Sertifiseringer i henhold til DIN EN ISO 9001, 14001 og 50001

Certifications
Certifications

Det tyske Management System Certification Company (DMSZ) har utført sertifiseringene med konsernets driftsenheter på alle steder i Tyskland.

Både kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og for første gang energiledelsessystemet i henhold til ISO 50001 og miljøledelsessystemet i henhold til ISO 14001 ble sertifisert i en revisjon. Revisorene kunne verifisere en vellykket undersøkelse for alle fasiliteter.

Miljø- og energiledelse

Gustav Hensel GmbH & Co. KG er et progressivt, dynamisk og fremtidsrettet selskap med sikte på å produsere produkter av høy kvalitet tilgjengelig på korte leveringstider til tilfredshet for våre kunder og derved i stor grad spare ressurser og belaste miljøet så lite som miljøet.

I vårt firma er miljøvernet en viktig del av og grunnlaget for en solid næringspolitikk. Overholdelse av lover og krav er derfor helt naturlig for Hensel. I tillegg streber vi etter kontinuerlig forbedring av ytelse for miljøet.
Vi anser det som vår forpliktelse å vurdere de potensielle effektene av vår virksomhet på miljøet, for eksempel avløpsvann, støy, avfall, utslipp og energi, å evaluere og unngå eller minimere i henhold til de tekniske og økonomiske begrensningene.
Vi gir derfor et betydelig bidrag til bevaring av miljøet ved å bruke ressurser sparsomt i konsernets driftsenheter på alle geografiske steder i Tyskland.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information