Štampaj

Odgovorni za sadržaj:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 2723 609-0
Telefax: +49 2723 60052
nfhnsl-lctrcd

Kompanija je komanditno društvo, okružni sud u Zigenu, privredni registar, sektor A br. 6873.
Lično odgovoran akcionar je Hensel Verwaltungs-GmbH, okružni sud u Zigenu, privredni registar, sektor B br. 6140.
Direktori: P. C. Hensel (predsedavajući), F. Dubberke, M. Lehr
PDV broj: DE 126183638


Autorska prava i druga posebna zaštitna prava

Sadržaj ovih internet stranica je zaštićen autorskim pravom. Kopija informacija na internet stranicama može da se sačuva na samo jednom računaru za nekomercijalnu i internu upotrebu. Grafici, tekstovi, logotipi, slike, itd. mogu da se preuzimaju, reprodukuju, kopiraju, menjaju, objavljuju, šalju, prenose ili koriste u svakom drugom obliku nakon pisanog odobrenja kompanije Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Pomenuti nazivi proizvoda i kompanija mogu biti registrovani zaštitni znaci ili nazivi robnih marki. Neovlašćena upotreba može da dovede do potraživanja za naknadu štete i prava na suzdržavanje.

Odgovornost

Kompanija Gustav Hensel GmbH & Co. KG nije odgovorna za štetu, posebno direktnu ili posledičnu štetu, gubitak podataka, gubitak profita, propust u sistemu ili proizvodnji koji su posledica korišćenja ovih internet stranica ili preuzimanja podataka. Ako je šteta korišćenjem internet stranica ili preuzimanjem podataka posledica zle namere ili krajnje nepažnje, isključenje odgovornosti se ne primenjuje. Pravni odnos između Vas i kompanije Gustav Hensel GmbH & Co. KG nastao korišćenjem internet stranica podleže zakonu Savezne Republike Nemačke. U slučaju pravnih sporova sa potpuno kvalifikovanim prodavcima koji proizlaze iz korišćenja tih internet stranica, mesto nadležnosti je registrovano sedište kompanije Gustav Hensel GmbH & Co. KG u Leneštatu.

Kolačiće koristimo

Koristimo kolačiće i spoljne komponente da bismo na optimalan način dizajnirali našu veb-lokaciju za vas i da bismo je neprestano poboljšavali. Možete odabrati koje usluge želite da omogućite. Više informacija možete pronaći u našojpolitici privatnosti