Certifications
Certifications

Sertifikati u skladu sa DIN EN ISO 9001, 14001 i 50001

Certifications
Certifications

Nemačka kompanija za upravljanje sistemima sertifikacije (DMSZ) izvršila je sertifikovanje iz oblasti upravljanja životnom sredinom i energijom

Sistem za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i, po prvi put, sistem za upravljanje energijom u skladu sa ISO 50001, kao i sistem za upravljanje životnom sredinom u skladu sa ISO 14001 sertifikovani su u sklopu jedne revizije. Revizori su mogli da potvrde uspešan pregled svih objekata.

Upravljanje životnom sredinom i energijom

Gustav Hensel GmbH & Co. KG je progresivna i dinamična kompanija usmerena ka budućnosti, sa ciljem proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda koji su na raspolaganju u kratkom vremenskom roku, na zadovoljstvo naših klijenata, pri čemu u velikoj meri očuvava resurse a opterećuje životnu sredinu što je manje moguće.

U našoj kompaniji, zaštita životne sredine je važan segment i osnova za solidnu poslovnu politiku. Stoga je pridržavanje zakona i zahteva potpuno prirodno za kompaniju Hensel. Pored toga, stremimo ka kontinuiranom unapređivanju poslovanja po pitanju očuvanja životne sredine.
Smatramo svojom obavezom da vršimo procenu potencijalnih posledica naših aktivnosti na životnu sredinu, kao što su otpadne vode, buka, otpad, emisije štetnih gasova i potrošnja energija, kako bismo ih ocenili i izbegli ili minimizirali u skladu sa tehničkim i ekonomskim ograničenjima.
Stoga dajemo značajan doprinos očuvanju životne sredine tako što štedljivo koristimo resurse, i to je zadatak operativnih jedinica Grupacije na svim lokacijama u Nemačkoj.

Kolačiće koristimo

Koristimo kolačiće i spoljne komponente da bismo na optimalan način dizajnirali našu veb-lokaciju za vas i da bismo je neprestano poboljšavali. Možete odabrati koje usluge želite da omogućite. Više informacija možete pronaći u našojpolitici privatnosti