Avtryck

Ansvarig för innehåll:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 2723 609-0
nfhnsl-lctrcd

Företaget är ett begränsat affärspartnerskap, Siegen tingsrätt, Handelsregistret Division A nr. 6873.
Den personligt ansvarige aktieägaren är Hensel Verwaltungs-GmbH, Siegen tingsrätt, Handelsregistret, Division B nr. 6140.
Direktörer: P. C. Hensel (Ordförande), F. Dubberke, M. Lehr
Moms-nr.: DE 126183638


Upphovsrätt och andra särskilda skyddsrättigheter

Innehållet på dessa internetsidor är upphovsrättsskyddat. En kopia av informationen på internetsidorna får lagras på endast en dator för icke-kommersiellt och internt bruk. Grafik, texter, logotyper, bilder osv. får inte laddas ner, återskapas, kopieras, ändras, publiceras, skickas, överföras eller användas på något sätt förrän skriftligt godkännande har inhämtats från Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Produkt och företagsnamn som nämns kan vara registrerade varumärken eller varumärken. Otillåtet bruk kan leda till skadeståndskrav och rätt att avstå.

Skadeståndsskyldighet

Gustav Hensel GmbH & Co. KG tar inget ansvar för skada, speciellt direkt eller följdskada, dataförlust, vinstförlust, fel på system eller tillverkning till följd av bruk av dessa Internetsidor eller nedladdning av data. Om skada på grund av bruk av internetsidor eller nedladdning av data uppstår på grund av grov oaktsamhet eller grov vårdslöshet gäller ingen ansvarsfriskrivning. Det juridiska förhållandet mellan dig och Gustav Hensel GmbH & Co. KG genom bruket av internetsidor är föremål för den federala lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Om det skulle uppstå juridiska tvister mellan fullt kvalificerade handlare till följd av användningen av dessa internetsidor är behörig lagsaga Gustav Hensel GmbH & Co. KG:s registrerade säte i Lennestadt.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information