Imprint

İçerikten sorumlu:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 2723 609-0
Telefax: +49 2723 60052
nfhnsl-lctrcd

Şirket sınırlı bir ticari ortaklıktır, Siegen bölge mahkemesi, Ticaret Sicili Bölümü A no. 6873.
Kişisel olarak sorumlu hissedar Hensel Verwaltungs-GmbH, Siegen bölge mahkemesi, Ticaret Sicil Bölümü B no. 6140.
Yöneticiler: P. C. Hensel (Başkan), F. Dubberke, M. Lehr
VAT no.: DE 126183638


Telif hakları ve diğer özel koruyucu haklar

Bu İnternet sayfalarının içeriği telif hakkı korumalıdır. İnternet sayfalarındaki bilgilerin bir kopyası, ticari olmayan ve dahili kullanım için sadece bir bilgisayarda saklanabilir. Grafikler, metinler, logolar, resimler vb. yalnızca Gustav Hensel GmbH & Co. KG'nin yazılı onayından sonra indirilebilir, çoğaltılabilir, kopyalanabilir, değiştirilebilir, yayınlanabilir, gönderilebilir, aktarılabilir veya başka herhangi bir biçimde kullanılabilir. Bahsedilen ürün ve şirket isimleri tescilli ticari markalar veya marka isimleri olabilir. İzinsiz kullanım tazminat taleplerine ve cayma haklarına neden olabilir.

Sorumluluk

Gustav Hensel GmbH & Co. KG, özellikle bu internet sayfalarının kullanımından veya verilerin indirilmesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasar, veri kaybı, kar kaybı, sistem veya üretim arızası, internet sayfalarının kullanımı veya verilerin indirilmesi nedeniyle oluşan hasar, kötü niyetli veya ağır ihmal, gibi durumlardan sorumlu değildir. Sizinle Gustav Hensel GmbH & Co. KG arasında internet sayfalarının kullanımı yoluyla kurulan hukuki ilişki, Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu internet sayfalarının kullanımından kaynaklanan tam nitelikli tüccarlar ile yasal anlaşmazlıklar olması durumunda, yargı yeri Gustav Hensel GmbH & Co. KG'nin Lennestadt'taki tescilli ofisi olacaktır.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information