Certifications
Certifications

Certifikace podle DIN EN ISO 9001, 14001 a 50001

Certifications
Certifications

Německá certifikační společnost (DMSZ) provedla certifikaci provozních jednotek skupiny ve všech německých závodech. 

V rámci jednoho auditu proběhla certifikace jak systému řízení jakosti ISO 9001, tak poprvé i systému managementu hospodaření s energií ISO 50001 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001. Tým auditorů provedl ve všech provozech úspěšnou kontrolu.

Environmentální a energetický management

Společnost Gustav Hensel GmbH & Co. KG se jako progresivní a dynamická společnost orientuje na budoucnost, která chce vyrábět kvalitní produkty s krátkými dodacími lhůtami podle požadavků zákazníků, a tím podstatně šetřit přírodní zdroje a zmírňovat zátěž pro životní prostředí.

V naší společnosti má ochrana životního prostředí velký význam a je základem pro pevné podnikové zásady. Pro společnost Hensel je proto přirozené dodržovat zákony a předepsané požadavky. Vedle toho usilujeme o trvalé zlepšování našeho výkonu v oblasti ochrany životního prostředí.
Jako svou povinnost bereme vyhodnocování potenciálních dopadů našeho podnikání na životní prostředí, např. odpadní vody, hluk, odpady, emise a energii a snažili se je eliminovat nebo minimalizovat podle stanovených technických a ekonomických limitů.
Úsporným využitím zdrojů tak podstatně přispíváme k ochraně životního prostředí.

České certifikáty

International certificates

Používáme soubory cookie

Abychom pro vás mohli naše webové stránky optimálně vytvářet a neustále je vylepšovat, používáme soubory cookie a externí komponenty. Můžete si vybrat, které služby chcete povolit. Další informace jsou k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů