Tulosta

Sisällöstä vastaava:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 2723 609-0
Telefax: +49 2723 60052
nfhnsl-lctrcd

Yhtiö on kommandiittiyhtiö, rekisteröity Siegenin käräjäoikeudessa, kaupparekisteriosasto A nro. 6873.
Henkilökohtaisesti vastuussa oleva osakas on Hensel Verwaltungs-GmbH, rekisteröity Siegenin käräjäoikeudessa, kaupparekisteriosasto B no. 6140.
Johtajat: P. C. Hensel (puheenjohtaja), F. Dubberke, M. Lehr
ALV-numero: DE 126183638

Tekijänoikeudet ja muut erityiset suojaoikeudet

Näiden internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeudella. Kopio näiden Internet-sivujen tiedoista voidaan tallentaa vain yhteen tietokoneeseen ei-kaupalliseen ja sisäiseen käyttöön. Grafiikkaa, tekstejä, logoja, kuvia yms. saa ladata, jäljentää, kopioida, muuttaa, julkaista, lähettää, siirtää tai käyttää muussa muodossa vain Gustav Hensel GmbH & Co. KG:n etukäteen antamalla kirjallisella hyväksynnällä. Mainitut tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla rekisteröityjä tuotemerkkejä tai tuotemerkkejä. Luvaton käyttö voi johtaa korvausvaatimuksiin ja pidättäytymisoikeuteen.

Vastuu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG ei ole vastuussa vahingoista, erityisesti suorista tai välillisistä vahingoista, tietojen menetyksestä, voiton menetyksestä, järjestelmän tai tuotannon viasta, joka johtuu näiden Internet-sivujen käytöstä tai tietojen lataamisesta. Jos Internet-sivujen käytöstä tai tietojen lataamisesta aiheutunut vahinko johtuu haitan tuottamisen tarkoituksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, vastuun poissulkeminen ei ole voimassa. Sinun ja Gustav Hensel GmbH & Co. KG:n välille internet-sivujen avulla syntyneeseen oikeussuhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Jos näiden Internet-sivujen käytöstä aiheutuu oikeudellisia riitoja täysin toimivaltaisten kauppiaiden kanssa, lainkäyttöalue on Gustav Hensel GmbH & Co. KG:n rekisteröity toimipaikka Lennestadtissa.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information