Avtrykk

Ansvarlig for innholdet:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 2723 609-0
Telefax: +49 2723 60052
nfhnsl-lctrcd

Selskapet er et begrenset kommersielt partnerskap, Siegen tingrett, handelsregister divisjon A nr. 6873.
Den personlig ansvarlige aksjonæren er Hensel Verwaltungs-GmbH, Siegen tingrett, handelsregister divisjon B nr. 6140.
Direktører: P. C. Hensel (Chairman), F. Dubberke, M. Lehr
MVA. nr.: DE 126183638


Opphavsrett og andre spesielle beskyttelsesrettigheter

Innholdet på disse internettsidene er opphavsrettsbeskyttet. En kopi av informasjonen på internettsidene kan lagres på bare én datamaskin for ikke-kommersiell og intern bruk. Grafikk, tekster, logoer, bilder osv. Kan bare lastes ned, reproduseres, kopieres, endres, publiseres, sendes, overføres eller brukes i annen form etter skriftlig godkjenning av Gustav Hensel GmbH & Co. KG. Produkt- og firmanavn nevnt kan være registrerte varemerker eller merkenavn. Uautorisert bruk kan resultere i krav om erstatning og avståelsesrett.

Juridisk ansvar

Gustav Hensel GmbH & Co. KG er ikke ansvarlig for skader, spesielt direkte eller følgeskader, tap av data, tap av fortjeneste, system- eller produksjonssvikt som skyldes bruk av disse internettsidene eller nedlasting av data. Hvis skade ved bruk av nettsidene eller nedlasting av data skyldes ondsinnet forsett eller grov uaktsomhet, gjelder ikke dette ansvaret. Det juridiske forholdet mellom deg og Gustav Hensel GmbH & Co. KG ved bruk av internettsidene er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland. I tilfelle juridiske tvister med fullt kvalifiserte forretningsfolk som følge av bruken av disse nettsidene, er jurisdiksjonen registrert på Gustav Hensel GmbH & Co. KG i Lennestadt.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information